Wydział Prawa i Administracji

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Prawniczka, profesor nauk prawniczych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była prorektor UAM i kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA prof. Sławomira Wronkowska - Jaśkiewicz odebrała dzisiaj medal Homini Vere Academico.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Homini Vere Academico znaczy „człowiek prawdziwie akademicki”. Trudno o lepsze podsumowanie drogi zawodowej jaką przeszła prof. Hanna Suchocka -   pierwsza w historii kobieta - premier RP, była ambasador  RP przy Stolicy Apostolskiej, Dama Orderu Orła Białego w końcu doktor habilitowany nauk...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Praca w katastrofalnych warunkach uderza w nasze ciało i godność. Zainspirowana tą myślą napisałam, że człowiek pracuje de facto swoim ciałem, co zostało bardzo źle przyjęte w polskiej nauce - z prof. Anną Musiałą rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Anna Musiała z Wydziału Prawa i Administracji otrzymała Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Nagroda jest przyznawana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Fotografia w nagłówku
Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
Profesor Ryszard Naskręcki jest prawym człowiekiem, którego siła charakteru, a to jest ważna cecha w pracy zespołowej, czyli kierowania Uniwersytetem, buduje wzajemne zaufanie. Potrafi prowadzić twardy, ale uczciwy dialog. Jest rzetelny, szanuje partnera, z którym rozmawia.
Fotografia w nagłówku
UMWW
Prof. Andrzej Gulczyński, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zostanie uhonorowany odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Wręczenie wyróżnienia odbędzie się dziś podczas rozstrzygnięcia konkursu o nagrodę PTPN za najlepszą pracę o Wielkopolsce.