WGSEiGP

Fotografia w nagłówku
WGSEiGP
Dziekan WGSEiGP, prof. dr hab. Paweł Churski został zaangażowany w prace Grupy Eksperckiej dla obszaru pn.: ‘Sprawiedliwa Transformacja’ w ramach Zespołu Eksperckiego działającego przy Ministerstwie Klimatu.