Wersja kontrastowa

„Halieutika” Oppiana w tłumaczeniu prof. Krystyny Bartol

prof. Krystyna Bartol
prof. Krystyna Bartol
Obraz

„Halieutika” była utworem tematycznie i artystycznie atrakcyjnym dla starożytnych odbiorców. Czy takim pozostanie dla współczesnego czytelnika? O tym już niedługo będziemy mogli się przekonać …

„Halieutika. Poemat o rybach i rybakach" ukazał się właśnie nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM. Autorką tłumaczenia jest prof. Krystyna Bartol z Instytutu Filologii Klasycznej.

Poemat napisał pochodzący z II wieku grecki poeta Oppian.  Dzieło to poemat dydaktyczny o rybołówstwie. Poradnikiem dla wędkarzy jednak nie jest. Autor snuje w nim opowieść o zwyczajach zwierząt morskich, a kluczową zasadą przedstawiania podmorskiego świata i jego mieszkańców jest antropomorfizacja. Zachowania zwierząt motywowane są emocjami, takimi jak nienawiść, miłość, chciwość, zazdrość i przyjaźń. Ryby są również bardzo często przedmiotem porównań homeryckich. Co ciekawe w wielu przypadkach Oppian odwraca technikę Homera. Porównując zachowania zwierząt do ludzkich zwyczajów.

Wydawnictwo Naukowe UAM

Autorką tłumaczenia i komentarza naukowego jest prof. Krystyna Bartol znana badaczka poezji greckiej oraz poklasycznej prozy greckiej. Pani Profesor jest autorką blisko stu prac naukowych publikowanych w specjalistycznych periodykach zagranicznych i krajowych oraz wielu książek.

Przełożyła m.in. traktat Pseudo-Plutarcha „O muzyce” (Ossolineum 1992), któremu poświęciła osobną rozprawę książkową (Wydawnictwo Naukowe UAM 1995). Opublikowała we własnym przekładzie i opracowaniu wybrane utwory Filodemosa z Gadary: traktaty o muzyce i retoryce oraz epigramaty (Prószyński 2002), a także przypisywaną Hippokratesowi nowelę epistolograficzną „O śmiechu Demokryta” (słowo/obraz terytoria 2007). W roku 2010 w Wydawnictwie Poznańskim wydała (wraz z Jerzym Danielewiczem) pierwszy polski komentowany przekład monumentalnego dzieła Atenajosa, „Uczta mędrców”. Jest też współautorką (z Jerzym Danielewiczem) wydanej w roku 2011 (PWN) książki "Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra”, prezentującej po raz pierwszy w języku polskim obszerny wybór zachowanej we fragmentach, istotnej dla poznania gatunku komediowego, twórczości autorów komedii doryckiej, starej, średniej i nowej.

 

„Halieutika. Poemat o rybach i rybakach" przetłumaczony został tradycyjnym trzynastozgłoskowcem (z zachowaniem identycznej liczby wersów) tak, aby oddał epicką miarę wierszową oryginału.

 

zob. też 

 

Kultura Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.